Right menu


Kuszman bazaar v Tatranskej Lomnici

Prvá predajňa v Tatranskej Lomnici bol Kuszman bazár, ktorý v roku 1896 postavil Július Kuszmann z Kežmarku. Kuszmann okrem proviantu ponúkal i športové potreby a literatúru o Tatrách. V roku 1903 obchod vyhorel, na snímke je zachytený už po rekonštrukcii s veľkou krytou drevenou verandou.