Right menu


Anton Hruboň a kol.: Fašizmus náš slovenský

Na Slovenský štát, ľudácky nacionalizmus, politický katolicizmus a domáce variácie fašizmu sa kniha usiluje pozerať z európskej perspektívy. Jej cieľom je pochopiť, čo vlastne bol slovenský fašizmus (resp. fašizmus na Slovensku), aké mal v medzivojnovom a vojnovom období podoby a kto bol jeho nositeľom. (vychádza 16. septembra)

Dostupné aj ako e-kniha

Zaoberá sa otázkami, aké boli jeho kultúrne, spoločensko-politické a sociálne korene, ako sa vyvíjal pod vplyvom domácich a medzinárodných faktorov a aké dôsledky, tiahnuce sa až do našej súčasnosti, jeho pôsobnosť zanechala v slovenskej politickej kultúre a spoločnosti.

Recenzie

„Autorský kolektív svojou prácou a závermi ďaleko prekračuje slovenské hranice, lebo tunajšie prejavy, formy a výsledky fašizmu zaraďuje do celoeurópskeho kontextu, porovnáva slovenský variant fašizmu s jeho podobami v niektorých iných krajinách. Myslím, že takáto širšia rekonštrukcia fašistického hnutia je v našej domácej odbornej historickej literatúre ešte stále pomerne málo používanou metódou...“ – Ivan Kamenec, Historický ústav SAV

Autor: Anton Hruboň a kol.

Titul: Fašizmus náš slovenský

Vydavateľ: Premedia

Rozmer: 17 x 24 cm

Počet strán: 312

Väzba: Pevná

ISBN 978-80-8159-811-1

Odporúčaná cena: 19.95 eur

Vychádza 16. septembra 2021

Kníhkupectvá: Panta Rhei, Martinus, Gorila, Artforum