Right menu


Mýty naše slovenské

Úspešná kniha, ktorá vychádza v druhom vydaní, rozoberá základné kamene slovenskej mytológie od Veľkej Moravy, cez Matúša Čáka, Jánošíka, Štúra, Štefánika, Hlinku, Tisa až po Husáka a mýty obdobia komunizmu. Autori (archeológovia, jazykovedci, etnológovia, historici, publicisti) upozorňujú, v čom sa obsahy mýtov rozchádzajú s výsledkami výskumov. (vychádza 4. decembra)

Jednotlivé kapitoly poukazujú na obsahovú a funkčnú podobnosť mýtov. Všímajú si mýtizáciu literárnej, cirkevnej či ľudovej tradície najmä v 19. storočí a jej politické využívanie, ktoré trvá dodnes.

Porovnávajú mýtické príbehy rôznych etník a prichádzajú k záveru, že Slováci sú rovnakými „mýtomaniakmi” ako všetci ostatní, pretože rovnako ako všetci ostatní snívajú o živote bez útlaku a násilia. Obľúbené mýtické rozprávania sú súčasťou našej tradície, nemali by sme však zabúdať na „žáner“, do ktorého tieto príbehy patria.

Obasah:

Predslov (Eduard Krekovič)
Mýty nie sú slovenským špecifikom (Úvod) (Elena Mannová)
Kto sme a odkedy sme tu? (Eduard Krekovič)
Odkedy môžeme hovoriť o Slovensku a Slovákoch (Ján Steinhübel)
Pribina a Svätopluk – slovenskí veľmoži? (Vladimír Turčan)
Cyril a Metod – trvalé dedičstvo? (Vladimír Turčan)
Mýtus „národa“ (László Vörös)
Symboly národa a symboly štátu (Ľubomír Lipták)
Jazykové mýty (Viktor Krupa, Slavomír Ondrejovič)
Tisícročná poroba? (Andrej Findor)
Mýtus obete (Vladimír Krivý, Elena Mannová)
Mýtus plebejského národa (Eva Krekovičová)
Národný hrdina Juraj Jánošík (Hana Hlôšková)
Matúš Čák Trenčiansky – slovenský kráľ? (Peter Macho)
Politický testament Ľudovíta Štúra? (Daniela Kodajová)
Komu patrí Devín? (Gabriela Kiliánová)
Prečo je Nitra staroslávne mesto (Juraj Zajonc)
Mýtus stredu: Martin ako centrum slovenskosti (Ivan Kučma)
Milan Rastislav Štefánik – bohatier a mučeník? (Peter Macho)
Andrej Hlinka – bojovník za slovenský štát? (Dušan Kováč)
Slovenská republika 1939 – 1945 a jej mýty (Ivan Kamenec)
Jozef Tiso – tvorca štátu a martýr? (Ivan Kamenec)
Dvojsečnosť mýtov o Slovenskom národnom povstaní (Ivan Kamenec)
Gustáv Husák – realita a mýty (Michal Barnovský)
V čom sme to vlastne žili? Mýty budovania komunizmu (Marína Zavacká)
Koniec mýtov na Slovensku? (Ľubomír Lipták)

Editori: Eduard Krekovič, Elena Mannová, Eva Krekovičová

Titul: Mýty naše slovenské

Vydavateľ: Premedia

Rozmer: 15 x 21 cm

Počet strán: 248

Väzba: Pevná

ISBN 978-80-8159-026-9

Odporúčaná cena: 11.95 eur

Vychádza 4. decembra 2013

Kníhkupectvá:Panta Rhei, Martinus, Gorila, Artforum, ABC knihy