Right menu


Anton Hruboň: Alexander Mach – Radikál z povolania

Pre jedných charizmatický rečník a apoštol prvého slovenského štátu v dejinách, pre druhých fašista, Hitlerova pravá ruka na Slovensku a architekt holokaustu slovenských Židov. Dá sa vôbec na Alexandra Macha, bývalého ministra vnútra, podpredsedu vlády, hlavného veliteľa Hlinkovej gardy a šéfa Úradu propagandy ľudáckeho režimu, pozrieť z viacerých uhlov pohľadu, alebo je pre súčasnú slovenskú spoločnosť výlučne pozitívnou alebo výlučne negatívnou metaforou ako donekonečna diskutovaný Jozef Tiso? (vychádza 21. novembra)

Dostupné aj ako e-kniha

Životopis od historika Antona Hruboňa, vychádzajúci z dlhoročného výskumu v slovenských, českých a nemeckých archívoch, sa pokúša predstaviť hlavného protagonistu knihy v celej šírke jeho dynamicky sa vyvíjajúcej osobnosti. Machov príbeh v piatich kapitolách zachytáva spletité osudy človeka a politika, ktoré akoby v kocke zhŕňali príbeh celej slovenskej spoločnosti v 20. storočí: zhmotňuje úsilie o vlastnú spoločenskú a národnú emancipáciu, pozitívnu i ničivú tvár nacionalizmu, zapálený entuziazmus za ideál, ale aj hrubé previnenie sa voči základným princípom kresťanskej a ľudskej morálky.

Anton Hruboň (*1989, Nitra) vyštudoval históriu na Fakulte humanitných vied (dnes Filozofická fakulta) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde na materskej Katedre histórie ukončil aj doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny. Od septembra 2015 prednáša na FF UMB. Absolvoval vedeckovýskumné pobyty na zahraničných akademických inštitúciách v Prahe, Ríme, Mníchove a Viedni.

Špecializuje sa na slovenské, československé a stredoeurópske dejiny 20. storočia s osobitným dôrazom na ich spoločensko-politické a kultúrne aspekty a na komparatívne dejiny európskeho fašizmu. Je autorom šiestich monografií, približne šesťdesiatich vedeckých štúdií publikovaných na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Bielorusku a Rusku, ako aj desiatok odborno-popularizačných článkov.

Recenzie

Alexander Mach bol srdcom fašista

Mach sa priatelil s bohému, Nemci mu príliš neverili

Dve knihy, ktoré tak chýbali

Architekt slovenského holokaustu

Karierista alebo fanatik, ktorý oddane slúžil?

Úryvok

Alexander Mach už nepotrebuje odsúdenie. Jednak ho už raz legitímne odsúdil Národný súd a jednak to ani nie je úlohou historika. Preto je aj táto biografia v prvom rade o pátraní po odpovediach na otázky, čo Slovensku a Slovákom priniesol nacionalizmus jednej generácie, čo ľudí vedie k presvedčeniu, že národ je hodnotou nadovšetko, ako sa idealistický sen o „slovenskom Slovensku“ dokáže vymknúť z rúk, čo je to politická zodpovednosť a či mať vlastný štát skutočne znamená život, alebo či je to len klamlivý žalm nacionalistickej liturgie, ktorá sa ani v 21. storočí nedokáže vyšmyknúť z myšlienkového zovretia romantizmu prvej polovice 19. storočia.

Autor: Anton Hruboň

Titul: Alexander Mach

Podtitul: Radikál z povolania

Vydavateľ: Premedia

Rozmer: 17 x 24 cm

Počet strán: 440

Väzba: Pevná

ISBN 978-80-8159-667-4

Odporúčaná cena: 19.95 eur

Vychádza 21. novembra 2018

Kníhkupectvá:Panta Rhei, Martinus, Gorila. Artforum