Right menu


Ivan Kamenec: Tragédia politika, kňaza a človeka

Kňaz, ktorý neposlúchal Vatikán, politik, ktorý bojoval s radikálmi vo vlastnej strane, človek, ktorý sa stal protirečivým symbolom celej éry. Prezident vojnovej Slovenskej republiky Jozef Tiso dodnes rozdeľuje spoločnosť aj historikov.

E-kniha

Ivan Kamenec sa vo svojej monografii, ktorá vychádza v druhom, rozšírenom vydaní, zameral predovšetkým na kľúčové vojnové roky, keď vyvrcholilo pnutie v ľudovej strane aj v živote Jozefa Tisu, ktorý bol vždy viac politikom než kňazom.

Radikálne krídlo využívalo a neraz i zneužívalo jeho pasivitu a „politiku menšieho zla“ na presadzovanie vlastných plánov, koncepcií i osobných ambícií. Prezidentovi však prenechávali plnú politickú zodpovednosť aj za svoje vlastné činy. Vedome či nevedome z neho začali vytvárať budúceho martýra.

Otázkou podľa autora ostáva, či si introvertný Tiso uvedomoval svoj postup na piedestál nedotknuteľnej autority, no tým aj absolútnej zodpovednosti, a vlastne politickej i ľudskej osamotenosti. Na konci svojho prezidentského obdobia nemal už vo vládnom tábore ani vážneho súpera, ani rovnocenného partnera. Bol vlastne jedinou integrujúcou osobnosťou zanikajúceho štátu. Zostal sám s obrovským bremenom politickej a morálnej zodpovednosti.

Ivan Kamenec (1938) vyštudoval históriu a dejiny umenia, je vedeckým pracovníkom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu a interpretácii politických a kultúrnych dejín Slovenska v 20. storočí, obzvlášť obdobiu vojnovej Slovenskej republiky.

Ohlasy:

Tiso a Husák majú toho nepríjemne veľa spoločného (rozhovor autorom)

Tragédia politika, zlyhanie kňaza, životopis vodcu (recenzia)

Tragédia politika, kňaza a človeka (recenzia)

Kníhkupectvá: Panta Rhei, Martinus, Gorila, Artforum, abcknihy

Titul: Tragédia politika, kňaza a človeka

Podtitul: Dr. Jozef Tiso, 1887 – 1947

Autor: Ivan Kamenec

Vydavateľstvo: Premedia

Počet strán: 200

Väzba: pevná

Rozmer: 135 x 205 x 20 mm

ISBN 978-80-89594-61-0

Odporúčaná cena: 10.95 eur

Kniha vychádza: 6. mája 2013

Veľkoobchodná distribúcia: Partner Technic

Fotografie z uvedenia knihy, spolu s Ivanom Kamencom jeho kolega, historik Milan Zemko.

Úryvok z tretej kapitoly

Niet pochybností, že Adolf Hitler a Jozef Tiso si boli ideologicky, no aj politicky a ľudsky úplne vzdialení. Napriek tomu sa svojím spôsobom navzájom rešpektovali a niekedy vari aj obdivovali. Hoci Tiso musel vedieť o Hitlerových vierolomných politických krokoch a zločinoch i o jeho antináboženských, nielen protižidovských, ale aj protikresťanských postojoch a činoch, stále videl v nemeckom diktátorovi tvorcu, spoľahlivého a nakoniec jediného garanta existencie slovenského štátu. (pokračovanie v prílohe)

tiso_uryvok.doc 33,00 kB