Right menu


Cigáni na Spiši

Koncom 19. storočia bolo podľa súpisu z roku 1893 na území dnešného Slovenska 36 000 Rómov. Spišská župa sa na tomto počte podieľala počtom 2792 Rómov . Väčšina sa zaoberala opracovávaním kovu -kováči, zámočníci, kotlári, zvonkári. U žien "privátnym" povolaním bolo žobranie a starostlivosť o rodinu. Z celkového počtu bolo 79 osôb gramotných. Na Spiši prevládalo u Rómov náboženstvo rímskokatolícke (2620). Cigánske kapely boli v kúpeľných obciach veľmi obľúbené. Učarovali predovšetkým zahraničným turistom. Cigáni žili poväčšine na kraji dedín, príp. ako to opisuje jeden anglický cestovateľ ,, zdá sa, že za každou slovenskou obcou je umiestnená cigánska kolónia…,,